Mihai Gîndu

«Citindu-i acum „prozele” care ni se prezintă în entităţi autonome, corespund fiecare unei stări de spirit sau mai bine zis unei trăiri „între vis şi viaţă”, ne dăm seama că avem în faţă un prozator înzestrat. Dar, mai înainte de toate, un scriitor care, aşa cum mărturiseşte în cuvântul înainte şi reia direct sau indirect pe parcursul cărţii, a nutrit o pasiune pentru literatură, fiind un cititor neobosit. (…)
Mihai Gîndu nu rămâne închistat într-o unică formulă. Naraţiunea realistă se metamorfozează într-o călătorie în lumea visului care cel mai adesea devine coşmar, totul fiind însoţit de meditaţii amare asupra vieţii, destinului uman. Livrescul se întreţese firesc în naraţiune».

Prof. Valeriu Râpeanu, critic şi istoric literar.

Fragment din nuvela Râul iluziilor:
„Sunt rătăcit într-un labirint plin de un mister mult prea adânc pentru a-l putea decripta, într-un hăţiş aproape perfect de sunete, culori, amintiri, sentimente. (…) O viaţă pentru a câştiga eternitatea.
Atât am la dispoziţie – şi eu, şi cei care mă înconjoară.
Dacă pe malurile râului nu aş fi găsit propriile proiecţii ale unei imaginaţii bolnave, viziunile eterice ale unui scriitor condamnat la a sfârşi răpus de imaginaţie…
Dacă în castelele părăsite nu ar locui fantome şi dacă de pe culoarele străjuite de candelabre arhaice nu ar picura stropi de sânge…
Dacă aş şti, fie şi numai pentru o clipă, care este realitatea şi care pura imaginaţie…”.

Fragment din nuvela Suspendat între două lumi:
„Lumea misterioasă, bizară, cu parfum otrăvit de epocă, plină de acorduri stranii şi anticipând viziuni fantastice ce mi-a fost astfel deschisă avea rarul atribut de a păstra frumuseţea artistică, de a promova rafinamentul, dar în acelaşi timp fără a nega latura întunecată, căderea din Paradis, abisurile sufletului. Am fost pe loc fascinat de această nouă descoperire, m-am integrat perfect în ea, mi-am regăsit chemarea de odinioară, dar adaptată la realităţile unei Planete a Blestemelor.
Căci este adevărat că există frumuseţe şi în Moarte, eleganţă şi în acorduri funerare, beatitudine şi în Întuneric”.